Familieoverdragelse af fast ejendom

De fleste handler sker på sædvanlige markedsvilkår hvor køber og sælger ikke kender hinanden. Og så er der familieoverdragelser. Familieoverdragelser er, som begrebet afslører, overdragelse af fast ejendom mellem familiemedlemmer. Det sker tit at et familie er interesseret i at overtage en ejendom fra et andet familiemedlem, hvorfor at der selvfølgelig intet er til hinder for at man som familiemedlemmer kan foretage en handel.

Familieoverdragelser er dog hovedsaligt karakteriseret ved muligheden for at overdrage til en billigere pris end markedsprisen. Handler du naturligvis en stor interesse i at få mest muligt for ejendommen, hvorimod du ved handel med nærtstående personer måske har en interesse i at overdrage ejendommen til en lidt billigere penge. Det er derfor muligt at sælge en ejendom til et familiemedlem til en pris svarende til den sidst kendte offentlige ejendomsvurdering fratrukket 15 %. Man forældre vælger derfor at sælge sommerhuset billigt til ét eller flere af deres børn – somme tider endda helt vederlagsfrit ved oprettelse af gældsbrev og efterfølgende nedskrivning ved skattefri gavebeløb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top